We maken allemaal automatisch deel uit van allerlei groepen (systemen); denk bijvoorbeeld aan je vriendengroep, de muziek- of sportvereniging waar je lid van bent of de organisatie waar je werkt met daarbinnen het team van collega's. Binnen die systemen bepalen (veelal onbewuste) patronen en dynamieken hoe jij je als individu daarbinnen beweegt. Het allereerste systeem waar jijzelf deel van uitmaakt is je familiesysteem, je gezin van herkomst. Je leert je hier al vroeg aan te passen aan wat er binnen dat systeem nodig is om 'te overleven' en erbij te horen. Dat wat je daar leert en meemaakt slaat zich op in jouw lichaam en nemen we in ons volwassen leven (veelal onbewust) mee naar andere systemen en contacten met mensen. Veel van de dingen waar je in het heden mee worstelt heeft dan ook vaak z'n oorsprong in je familiesysteem. Met behulp van een familieopstelling kun je inzicht krijgen in jouw onbewuste patronen en dynamieken die je in de weg zitten om het leven ten volle te kunnen leven.

Wat is een familieopstelling?

De grondlegger van familieopstellingen is Bert Hellinger en hij noemt een familieopstelling 'de beweging van de ziel'. Het is een krachtige manier / methode om inzicht te krijgen in wat er bij jou binnen je familiestysteem in de diepte speelt aan onderliggende dynamieken en patronen, die inmiddels niet meer dienend voor je zijn. Tijdens een sessie worden deelnemers uit de groep gekozen om representant te staan voor jou en/of familieleden en zoeken zij een plek in de ruimte, waardoor er een visuele weergave ontstaat van dagene wat er op dat moment gezien wil worden. 

Als begeleider onderzoek ik samen met jou de onderliggende relaties en spanningen binnen het systeem. Dit proces kan verborgen verbanden en onverwerkte emoties aan het licht brengen, waardoor er ruimte ontstaat voor heling en verandering. Een familieopstelling werkt vaak door op een diepe, onbewuste laag. Een familieopstelling is een lichaamsgerichte manier van werken, waarin je wordt uitgenodigd om te voelen en te ervaren i.p.v. erover praten. Niet alles wat gebeurt lijkt logisch of verklaarbaar. Het hoofd wil verklaren, terwijl het lichaam de antwoorden in huis heeft

Planning workshops familieopstellingen

In samenwerking met mijn collega's Sina Kaden, Oshra Mulder en Jessica Laurense verzorg ik een aantal keer per maand workshops familieopstellingen waarvoor je je kunt aanmelden als representant of vraaginbrenger. Je bent van harte welkom om een of meerdere keren deel te nemen op onze locatie in Nijmegen: Familieopstelling Nijmegen - Hipsy